Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Nabór kandydatów do Programu pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”

Tutejszy Ośrodek aplikował wniosek o przyznanie dotacji na realizację wyżej wymienionego programu w październiku br.  dla 20 osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Gminie Białe Błota  przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację...

Czytaj więcej...

„PODZIĘKOWANIE”
 Składamy serdeczne słowa podziękowania wszystkim naszym darczyńcom. Dziękujemy za upominki, którymi obdarowali dzieci uczęszczające do Ośrodka Wsparcia i Integracji „Malina” w Murowańcu. Szczególne podziękowania, kierujemy do:
  • Koła...
Czytaj więcej...

Wigilia w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Małgosia” w Cielu

Dnia 19.12.2019r. odbyła się w naszej świetlicy tradycyjna uroczystość wigilijna.  Dzieci w krótkim przedstawieniu bardzo chętnie pokazały nam swoje umiejętności aktorskie, wprowadzając nas tym samym w świąteczną atmosferę. Wśród zaproszonych gości byli między innymi...

Czytaj więcej...

Magia Świąt Bożego Narodzenia w OWiI „Malina” w Murowańcu

W dniu 18 grudnia 2019r. w Ośrodku Wsparcia i Integracji „Malina” w Murowańcu” zorganizowana została uroczysta Wigilia, na którą przybyli zaproszeni goście. Wśród nich były Panie z koła „Murowianki”, przedstawicielka KGW „Murowaniec Razem”, uczniowie SP w Łochowie...

Czytaj więcej...

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.