Wyszukiwanie treści w całym serwisie

UWAGA!!!! DOTYCZY ŚWIADCZENIA 500+

Sekcja Świadczeń Społecznych Świadczenia Wychowawcze 500+ przypomina, że osoby, które złożyły wniosek o świadczenie 500 + po dniu 30 czerwca 2019 r. w 2020 roku nie muszą składać ponownie wniosku.

Świadczenie wychowawcze zostało bowiem...

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu gminy Białe Błota w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r.”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu gminy Białe Błota w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r.” został rozstrzygnięty.

...

Czytaj więcej...

Godziny pracy GOPS w Białych Błotach

Informujemy, że od dnia 4 maja br. zostają przywrócone stałe godziny pracy Ośrodka we wtorki i w piątki tj. wtorek: 7.30-17.00, piątek: 7.30-14.00.
Nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa określone w Rozdziale 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z...

Czytaj więcej...

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.