Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Ogłoszenie o trzecim przetargu ofertowym na sprzedaż pojazdów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o trzecim przetargu ofertowym na sprzedaż pojazdów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Więcej informacji -...

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU KANDYDATA NA OPIEKUNA OSOBY CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONEJ

OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU KANDYDATA NA OPIEKUNA OSOBY CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONEJ

Tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydata na opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej z terenu Gminy Białe Błota. Ośrodek przedstawi Sądowi wybraną...

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie drugiego przetargu ofertowego na sprzedaż pojazdów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach informuje,  że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż pojazdów GOPS w Białych Błotach, w wyznaczonym terminie, wpłynęły cztery oferty. Więcej informacji,...

Czytaj więcej...

ZP.271.5.2020.US Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

ZAWIADOMIENIE  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania w trybie ogłoszenia (znak sprawy: ZP.271.5.2020.US) na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi będącej podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach w 2020r...

Czytaj więcej...

UWAGA ! - ZMIANA - ZP.271.5.2020.US OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Szanowni Państwo,

Opublikowaliśmy zmiany w dotyczące zamówienia na usługi społeczne nr postępowania ZP.271.5.2020.US

Więcej informacji tutaj:...

Czytaj więcej...

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.