Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Zarządzenie Nr 35/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach z dnia 04.12.2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz upoważnienia nr RO.KE.0052.78.2020 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 10.08.2020 r... -...

Czytaj więcej...

Program "Wspieraj Seniora"

W związku z obowiązującym stanem epidemii, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, uruchomiło w listopadzie br. program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pod nazwą: "...

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu gminy Białe Błota w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu gminy Białe Błota w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”

Więcej informacji...

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o czwartym przetargu ofertowym na sprzedaż pojazdów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o czwartym przetargu ofertowym na sprzedaż pojazdów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

...

Czytaj więcej...

PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"

Informujemy, iż zaświadczenia o wysokości przeciętnego  miesięcznego dochodu niezbędne do dokumentacji dotyczącej przyznania dofinasowania, z Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w ramach  Programu „Czyste Powietrze” – są wydawane przez  Gminny Ośrodek...

Czytaj więcej...

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.