Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Świadczenie wychowawcze 2021/2022

Informujemy, że od 1 lutego 2021 r. będzie można składać w formie elektronicznej wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022. Wnioski w formie tradycyjnej – papierowej ...

Czytaj więcej...

Uwaga ! ZARZĄDZENIE NR 6/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach z dnia 19.01.2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach z dnia 19.01.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach z dnia 30.12.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację...

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 4/2021 w sprawie rozstrzygnięcia naboru kandydatów

Zarządzenie Nr 4/2021

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Białych Błotach

... Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 45/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach z dnia 30.12.2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów

Postanawia się przeprowadzić otwarty nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu...

Czytaj więcej...

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.