Wyszukiwanie treści w całym serwisie

„Najciekawsza kartka bożonarodzeniowa”

Pod taką nazwą  w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Małgosia” i Ośrodkach Wsparcia i Integracji „Malina”, „Kruszyna” i „Jagódka” ogłoszono konkurs plastyczny. Udział w konkursie wzięły najmłodsze dzieci z „Klubów Malucha” oraz dzieci, nastolatki i młodzież z grup...

Czytaj więcej...

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Warsztat Terapii Zajęciowej „Dąb” przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białych Błotach pozyskał z Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych grant na kwotę 5292 zł. w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie...

Czytaj więcej...

INFORMACJA O WYNIKU CZWARTEGO PRZETARGU OFERTOWEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁYCH BŁOTACH

Białe Błota, dn. 17.12.2020 r.

INFORMACJA  O WYNIKU CZWARTEGO PRZETARGU OFERTOWEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W BIAŁYCH BŁOTACH

Gminny Ośrodek...

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 35/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach z dnia 04.12.2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz upoważnienia nr RO.KE.0052.78.2020 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 10.08.2020 r... -...

Czytaj więcej...

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.