Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Godziny pracy GOPS w Białych Błotach

Informujemy, że od dnia 4 maja br. zostają przywrócone stałe godziny pracy Ośrodka we wtorki i w piątki tj. wtorek: 7.30-17.00, piątek: 7.30-14.00.
Nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa określone w Rozdziale 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z...

Czytaj więcej...

Praca specjalistów GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach informuje, że w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego wszelkie kontakty ze specjalistami, działającymi w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej-Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego oraz Rozszerzenia dostępu do poradnictwa...

Czytaj więcej...

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.