Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Pomoc instytucjonalna

 1. Stowarzyszenie „Bezpieczeństwo Dziecka”, ul. Skłodowskiej – Curie 56 a, Bydgoszcz, tel. 505 045 164 http://www.sbd.org.pl/
 2. Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji i, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” ul. Przodowników Pracy 12, tel: 52 375 54 05, http://www.borpa.bydgoszcz.pl
 3. Stowarzyszenie „ALWERNIA”, ul. Dworcowa 87, Bydgoszcz, tel. 52 524 48 83, 720 832 100, 506 850 03, http://www.alwernia.bydgoszcz.pl/
 4. Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak”, ul. Bołtucia 7, Bydgoszcz, tel. 52 32 34 810 http://www.wiatrak.org.pl/
 5. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Sportowa 4, Jaksice, tel. 52 357 89 32,  Telefon/fax. (0-52) 55-400-45 Dyżur Całodobowy pod nr telefonu 664 721 527, email sow@tuchola.pl, http://www.pcpr-ino.pl/?specjalistyczny-osrodek-wsparcia-dla-ofiar-przemocy,142
 6. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w rodzinie, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola  http://www.sow.tuchola.pl/
 7. Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - tel. 800 154 030.
 8. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Spraw Społecznych - tel. 56 659 13 99; 56 621 25 20.

 

OŚRODKI LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ

 1. Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, ul. Przodowników Pracy 12, 85-843 Bydgoszcz, tel./fax 52 375 54 05, http://www.borpa.bydgoszcz.pl/
 2. Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie, Wandzin,77-323 Polnica, tel.59 832 34 13 http://www.wandzin.pl/
 3. Klinika Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Antoniego Jurasza,ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz tel. 52 585 42 69, 585 42 55 http://jurasza.pl/kliniki/klinika-psychiatrii/
 4. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, ul. Karłowicza 26, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 321 35 00 http://www.wpzp.bydgoszcz.pl/index.php/poradnie/alko-uzal
 5. Centrum Medyczne Gizińscy, ul. Leśna 9, 85-676 Bydgoszcz, tel. 52 345 50 80 http://www.gizinscy.pl/
 6. PORADNIA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ NZOZ MONAR, ul. Boh. Kragujewca 11 , 85-863 Bydgoszcz, tel. 52 361 21 43 http://www.monar.bydgoszcz.pl/