Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Rozszerzenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego

W ramach  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Białe Błota,   Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach realizuje zadanie pn.: „Terapia z osobami współuzależnionymi i uzależnionymi oraz rozszerzenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego”.  

W ramach w/w zadania  zatrudnieni są terapeuci ds. uzależnień i współuzależnień oraz radca prawny, którzy świadczą swoje usługi dla osób i rodzin dotkniętych w szczególności problemem uzależnienia od alkoholu oraz dotkniętych i zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie.

Usługi prawne i terapeutyczne oferowane są przede wszystkim podopiecznym GOPS. Jednakże mogą z nich skorzystać wszyscy mieszkańcy gminy Białe Bota po uprzednim zapisaniu się na termin bezpośrednio u terapeuty lub w celu skorzystania z porad prawnych w sekretariacie ośrodka. Porady specjalistów są nieodpłatne.

Terapeuci ds. uzależnień i współuzależnień przyjmują:

poniedziałek:                           8.00 - 18.00  GOPS w Białych Błotach ul. Szubińska 57
poniedziałek i środa:           16.30 - 19.30  Parafia Św. Rafała w Murowańcu ul. Kalinowskiego 2
wtorek i środa:                     17.30 - 20.30  Świetlica Socjoterapeutyczna „Małgosia” w Cielu  ul. Ogrody 1   

Harmonogram spotkań z terapeutą uzależnień w GOPS w Białych Błotach
Harmonogram spotkań z terapeutą uzależnień w Parafii Św. Rafała w Murowańcu
Harmonogram spotkań z terapeutą uzależnień w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Cielu