Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Grupy terapeutyczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach, w ramach realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota, organizuje prowadzenie w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z  rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, w których prowadzone są zajęcia profilaktyczno-wychowawcze.

Celem prowadzonych zajęć jest:

• wsparcie psychiczne i emocjonalne w grupie rówieśniczej,

• poszukiwanie wartości i celów ważnych w życiu i zachowań zgodnych z ustalonymi normami,

• poznawanie skutecznych sposobów osiągania własnych celów, wzbudzanie motywacji do ich osiągania,

• wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz samopoznanie, wzrost akceptacji siebie i innych,

• nabycie umiejętności skutecznego odmawiania - w sytuacjach godzących w moje dobro,

• nauczenie się podstawowych technik wykorzystania własnej energii psychicznej,

• nabycie podstawowych umiejętności w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami,

• zdjęcie poczucia winy z dzieci za sytuację w domu rodzinnym (z poszanowaniem prawa do milczenia i prawa do intymności),

• nabycie umiejętności rozpoznawania uczuć i wykorzystania tej wiedzy w celu lepszego radzenia sobie z nimi,

• zdobycie umiejętności porozumiewania się i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów z dorosłymi i rówieśnikami,

• uczenie różnych sposobów odreagowywania napięć emocjonalnych,

• dostarczenie wiedzy na temat skutecznej i nieskutecznej komunikacji.

Praca z dziećmi odbywa się w zespołach zadaniowych, grupach oraz indywidualnie.

Na zajęciach prowadzone są dyskretne, indywidualne rozmowy na pytania nurtujące poszczególne dzieci w związku z profilaktyką alkoholową. Zajęcia realizowane są także poprzez gry i zabawy, dzięki którym rozwijane są pozytywne postawy moralne i społeczne. W grupach prowadzone są również zajęcia o charakterze integracyjnym.

 

Spotkania w poszczególnych grupach odbywają się zgodnie z harmonogramem:

środa:                                   17.00 - 19.00  Świetlica w Lisim Ogonie ul. Wyczynowa 2

poniedziałek i środa:       15.30 - 16.30   Zespół Szkół w Łochowie  ul. Wierzbowa 2                     

Harmonogram spotkań z grupą terapeutyczną w Lisim Ogonie
Harmonogram spotkań z grupą terapeutyczną w Łochowie