Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Profilaktyka uzależnień - Programy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach realizuje na terenie gminy Białe Błota programy, których celem jest rozwiązywanie i zapobieganie pogłębianiu się problemu uzależnień od alkoholu i narkotyków:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2021 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2021 r. - zmiana