Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Świetlica Socjoterapeutyczna „Małgosia”

Świetlica Socjoterapeutyczna „Małgosia” w Cielu istnieje od 1999 roku, jest placówką opiekuńczo – wychowawczą. Świetlica skupia dzieci w wieku szkoły podstawowej, dorastającą  młodzież w wieku gimnazjalnym oraz dzieci w wieku przedszkolnym tj. od 3 do 5 lat. Nadrzędnym celem działań podejmowanych w świetlicy jest łagodzenie niedostatków  wychowawczych w rodzinie, przystosowanie dzieci do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Zajęcia, w których uczestniczą dzieci i młodzież stanowią alternatywę na wykorzystanie wolnego czasu po zakończeniu zajęć szkolnych oraz są formą pomocy dla dzieci i młodzieży. Zajęcia organizowane w świetlicy mają charakter:

  • profilaktyczny,
  • edukacyjny,
  • opiekuńczy,
  • kompensacyjno – wyrównawczy,
  • integracyjny.

 Zajęcia w świetlicy realizowane są w dwóch grupach wiekowych:

  1. „Klub malucha”
  2. Grupa mieszana

 Zajęcia dla wyżej wymienionych grup prowadzone są od poniedziałku do piątku z podziałem na poszczególne grupy wiekowe:

Poniedziałek:
11.00 – 14.00 – „Klub malucha”
15.00 – 18.00 – Grupa mieszana

Wtorek:
11.00 – 14.00 – „Klub malucha”
15.00 – 18.00 – Grupa mieszana

Środa:
11.00 – 14.00 – „Klub malucha”
15.00 – 18.00 – Grupa mieszana

Czwartek:
11.00 – 14.00 – „Klub malucha”
15.00 – 18.00 – Grupa mieszana

Piątek:
13.00 – 18.00 – Grupa mieszana      

W świetlicy organizowane są spotkania okolicznościowe, integracyjne wyjazdy, edukacyjne wycieczki. W tego rodzaju działalności świetlicy biorą udział nie tylko stali bywalcy, ale także przedstawiciele władz gminnych, rodzice, dziadkowie, mieszkańcy. Działania świetlicy wspierane są przez osoby odbywające staż i podejmujące prace społecznie użyteczne jako pomoc opiekuna dzieci i młodzieży oraz jako osoba odpowiedzialna za utrzymanie czystości w świetlicy oraz na terenie przyległym.    

Dane adresowe:
Świetlica Socjoterapeutyczna „Małgosia"
ul. Ogrody 1, Ciele
86-005 Białe Błota
Tel./fax 52 349 44 62