Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu jest placówką wsparcia osób niepełnosprawnych umysłowo, chorych psychicznie oraz doświadczających innych trudności emocjonalnych na skutek wydarzeń życiowych. Do ŚDS przyjmowane są osoby m.in. z depresją, schizofrenią, zespołem Downa, afazją, demencją.
Głównym celem placówki jest osiągnięcie przez uczestników optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy odbywa się to poprzez udział podopiecznych w różnego rodzaju treningach prowadzonych pod okiem terapeutów m.in. treningu umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym, treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów oraz treningu umiejętności spędzania czasu wolnego. Ponadto uczestnicy zgodnie z możliwościami rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia w trakcie zajęć manualnych i muzykoterapii. Rozwijają one wyobraźnię, usprawniają manualnie, korzystnie wpływają na poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Placówka położna jest w cichej i spokojnej okolicy, w pobliżu lasu, gdzie uczestnicy wspólnie z opiekunami mogą wychodzić na spacery, zrelaksować się oraz czerpać radość z obcowania z przyrodą.

Placówka czynna jest 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Dane kontaktowe:
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Ogrody 1 Ciele
86-005 Białe Błota
tel.: 52  320-15-72 e-mail: sdsciele@o2.pl