Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Betonowa 1A
86-005 Białe Błota

NIP: 953-21-99-900
REGON: 091602946

Sekretariat tel.: (52) 34-94-824,  fax:  (52) 34 94 452
Sekcja Świadczeń Społecznych - świadczenia rodzinne tel.: (52) 34-94-812
Sekcja Świadczeń Społecznych - fundusz alimentacyjny tel.: (52) 34-94-811
Sekcja Świadczeń Społecznych - obsługa programu "Rodzina 500+"  tel.: (52) 34-94-828

e-mail: biuro@gops.bialeblota.pl
adres ePUAP:/gops_bialeblota/skrytkaESP
Strona internetowa: gops.bialeblota.pl
Strona BIP: bip.gops.bialeblota.pl

Konto bankowe podstawowe:  67 8142 1020 0000 4242 2000 0001

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach: Michał Borkowski
tel.: (52) 34-94-827, w sprawach wniosków, skarg, zażaleń przyjmuje: wtorek w godz. 12.00 - 15.30, po uprzedniej rejestracji w sekretariacie.

Zastępca kierownika GOPS: Alicja Piskuła, tel.: (52) 34-94-829

Główna księgowa GOPS: Katarzyna Czerwińska, tel.: (52) 34-94-821

Godziny urzędowania ośrodka:
poniedziałek:         7.30 – 15.30
wtorek:                    7.30 – 17.00
środa:                       7.30 – 15.30
czwartek:                7.30 – 15.30
piątek:                     7.30 – 14.00

Godziny przyjmowania interesantów przez pracowników socjalnych w siedzibie ośrodka:
poniedziałek, środa, czwartek:      7.30 – 10.00  i  14.00 – 15.30
wtorek:                                              7.30 – 17.00    
piątek:                                               7.30 – 10.00 

Praca socjalna w terenie:
poniedziałek:                                   10.00 – 14.00
środa-piątek:                                   10.00 – 14.00

Godziny  przyjmowania  interesantów  przez  pracowników  Sekcji Świadczeń Społecznych (dot. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz obsługi programu "Rodzina 500+")
poniedziałek:          7.30 – 15.30
wtorek:                    7.30 – 17.00
środa:                      7.30 – 15.30
czwartek:                7.30 – 15.30
piątek:                    dzień bez interesanta