Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Podmioty realizujące zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Podmioty realizujące zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Białe Błota:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Betonowa 1A
86-005 Białe Błota
tel.: 52 349 48 24
email: biuro@gops.bialeblota.pl

2. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota
ul. Betonowa 1A
86-005 Białe Błota
tel.: 52 349 48 16
tel. kom.: 508 169 700
                 732 992 765
email: magdalena.wojciechowska@gops.bialeblota.pl
            joanna.tajl@gops.bialeblota.pl

Kontakt w godzinach:
poniedziałek    7.30-9.45  lub 14.00-15.30
wtorek              7.30-17.00
środa                7.30-9.45  lub 14.00-15.30             
czwartek          7.30-9.45  lub 14.00-15.30
piatek               7.30-9.45 

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białych Błotach
ul. Betonowa 1A
86-005 Białe Błota
tel.: 52 349 48 73
email: aneta.malcer@gops.bialeblota.pl
Kontakt w godzinach pracy GOPS w Białych Błotach

Pomoc w formie poradnictwa specjalistycznego:

Rodzinny Punkt Konsultacyjny
ul. Betonowa 1A
86-005 Białe Błota
tel.: 52 349 48 24

Dyżury psychologa:
w każdą środę:   7.30 - 15.30    filia GOPS w Białych Błotach ul. Szubińska 57
tel. kom.: 602 353 056

Dyżury radcy prawnego:
2 dyżury w miesiącu, we wtorki:   15.30 - 18.30   po uprzedniej rejestracji osobistej lub telefonicznej w sekretariacie GOPS  tel.: 52 349 48 24.

 

Na terenie Gminy Białe Błota nie funkcjonują placówki zapewniające schronienie osobom doświadczającym przemocy oraz osobom stosującym przemoc. Brak również organizacji pozarządowych lub fundacji, które w swoich zadaniach statutowych przewidują pomoc i wsparcie rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy.