Wyszukiwanie treści w całym serwisie

WAŻNE!!! Dotyczy informacji o przyznaniu świadczenia "Dobry start"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach informuje, że informacje o przyznaniu świadczenia dobry start wysyłane są tylko i wyłącznie drogą mailową na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. GOPS NIE WYSYŁA ŻADNYCH INFORMACJI ZA POŚREDNICTWEM SMSÓW !!!