Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Terminy wypłat gotówkowych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w styczniu 2021 r.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wypłaty gotówkowe świadczeń rodzinnych w miesiącu styczniu br. będą odbywały się w dniu  21.01.2021 r.

Wypłaty gotówkowe świadczeń wychowawczych (500+) w miesiącu styczniu br. będą odbywały się w dniu 21.01.2021 r.

W wyżej podanych terminach kasa Ośrodka będzie czynna w godzinach 10.00 - 13.00.

Osoby pobierające świadczenia gotówkowe proszone są o bezzwłoczne zakładanie rachunków bankowych w celu zapewnienia bezpiecznego odbioru świadczeń pieniężnych.