Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Terminy wypłat gotówkowych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w maju 2020 r.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wypłaty gotówkowe świadczeń rodzinnych w miesiącu maju br. będą odbywały się w dniach:
- 21.05.2020 r.
- 22.05.2020 r.
Wypłaty gotówkowe świadczeń wychowawczych (500+) w miesiącu maju br. będą odbywały się w dniach:
- 21.05.2020 r.

W wyżej podanych terminach oraz w każdy wtorek kasa Ośrodka będzie czynna w godzinach 10.00 - 13.00.

Osoby, które nie podejmą gotówki w terminie mogą ją odebrać w każdy wtorek w podanych wyżej godzinach !!!

Osoby pobierające świadczenia gotówkowe proszone są o bezzwłoczne zakładanie rachunków bankowych w celu zapewnienia bezpiecznego odbioru świadczeń pieniężnych.