Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Terminy wypłat gotówkowych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w grudniu 2020 r.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wypłaty gotówkowe świadczeń rodzinnych w miesiącu grudniu br. będą odbywały się w dniach:
- 17.12.2020 r.
- 18.12.2020 r.
Wypłaty gotówkowe świadczeń wychowawczych (500+) w miesiącu grudniu br. będą odbywały się w dniu 17.12.2020 r.

W wyżej podanych terminach kasa Ośrodka będzie czynna w godzinach 10.00 - 13.00.

Wypłaty gotówkowe będą realizowane tylko do dnia 21.12.2020 r. !!!

Osoby pobierające świadczenia gotówkowe proszone są o bezzwłoczne zakładanie rachunków bankowych w celu zapewnienia bezpiecznego odbioru świadczeń pieniężnych.