Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Rozstrzygnięcie drugiego przetargu ofertowego na sprzedaż pojazdów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach informuje,  że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż pojazdów GOPS w Białych Błotach, w wyznaczonym terminie, wpłynęły cztery oferty. Więcej informacji, kliknij aby przejść.