Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Praca specjalistów GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach informuje, że w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego wszelkie kontakty ze specjalistami, działającymi w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej-Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego oraz Rozszerzenia dostępu do poradnictwa specjalistycznego, odbywać się będą drogą telefoniczną.

W celu umówienia się z psychologiem, terapeutą ds. uzależnień oraz radcą prawnym prosimy o kontakt telefoniczny podany poniżej:

 

Harmonogram pracy specjalistów

Specjalista

Numer telefonu

Dni tygodnia

Terapeuta ds. uzależnień

GOPS w Białych Błotach

577 788 290

w każdy poniedziałek

godz. 9.00-18.00

Terapeuta ds. uzależnień

Świetlica Socjoterapeutyczna w Cielu

500 293 310

w każdy poniedziałek i środę

godz. 18.30-20.30

Terapeuta ds. uzależnień

Parafia w Murowańcu

696 452 733

w każdy wtorek i środę

godz. 16.30-18.30

Psycholog

602 353 056

w każdy wtorek i środę

godz. 9.00-15.00

Radca prawny

795 432 683

5 maja, 19 maja,

7 czerwca, 21 czerwca

godz. 15.30-18.30