Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Ogłoszenie - praca opiekuna w Klubie Senior + w Łochowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach poszukuje osoby na stanowisko opiekuna w Klubie Senior + w Łochowie.

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe,
- posiadanie kwalifikacji pozwalających na prowadzenie zajęć z osobami starszymi.

Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w pracy z osobami starszymi,
- umiejętność skutecznego komunikowania się,
- umiejętność pracy w zespole,
- samodzielność, kreatywność,  umiejętność organizacji pracy,
- odporność na stres,
- ukończony kurs pierwszej pomocy.

Zakres wykonywanych zadań:

- prowadzenie i organizacja zajęć plastycznych, kulinarnych itp. oraz imprez okolicznościowych dla uczestników Klubu Senior+,
- podejmowanie działań w celu aktywizacji seniorów,
- nawiązywanie stałej współpracy z seniorami,
- dostosowanie zajęć do reżimu sanitarnego w związku ze stanem epidemii.

Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV), opatrzony klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

- list motywacyjny,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje na stanowisku opikuna oraz doświadczenie zawodowe.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: czerwiec 2021 r.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Oferty prosimy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Betonowa 1A lub przesyłać zeskanowane dokumenty na adres e-mail: biuro@gops.bialeblota.pl w terminie do dnia 11.10.2021 r. do godz. 15.30.